MGW KONSULTING DUKATA

MGW Konsulting Grzegorz Dukata to profesjonalna firma inżynierska oferująca kompleksowe usługi konsultingowe w tym nadzory i zarządzanie inwestycją z zakresu budownictwa jedno i wielorodzinnego, biurowego, przemysłowego i infrastrukturalnego. Doświadczenie zdobywane przy nadzorowaniu i kierowaniu budowami z zakresu budownictwa kubaturowego (m.in. 6-cio kondygnacyjny biurowiec przy ulicy Konduktorskiej w Katowicach, fabryka wełny skalnej w Bytomiu, zakład przemysłowy w Przyszowicach) i infrastrukturalnego (m.in. budowy czterech odcinków autostrady A4, budowy i przebudowy płaszczyzn postoju samolotów na lotniskach w Pyrzowicach i Balicach). Przynależność do PIIB i SIDIR.

worker

Konsulting i szkolenia

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)
 • SIDiR jest polskim stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne oraz – w charakterze członków wspierających – prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia.

  Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
  Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Ośrodek mediacji działający przy SIDIR wprowadza możliwość rozwiązywania sporów gospodarczych poprzez mediacje.

  Mediacje są alternatywną, pozasądową metodą rozwiązywania sporów.

  Ośrodek Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie
  Ośrodek Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie
 • Sąd Arbitrażowy przy SIDiR został utworzony w 2005 r. Jest instytucją wyspecjalizowaną zwłaszcza w rozstrzyganiu sporów budowlanych i dotyczących zamówień publicznych. Zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym i sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

  Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie
  Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie
 • Stowarzyszenie SIDiR wyłączny reprezentant FIDIC w Polsce ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w nowym cyklu szkoleń poświęconych problematyce FIDIC.

  Stowarzyszenie SIDiR
  President, Warren’s Wood Works, Inc.
  Stowarzyszenie SIDiR

Your name

Your email

Subject

Your message